Huỳnh Mai Hoa

Giám Đốc

0909750108

himahoa@gmail.com

Thương hiệu: Bonchef

Ngành nghề độc quyền BNI WOW

Dịch vụ thực phẩm

Công ty TNHH TMSX Bonchef

Lời ngỏ

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Dịch vụ ăn uống trong và ngoài nhà hàng.

Tư vấn tổ chức các mô hình FnB

Sản xuất xốt gia vị hoàn chỉnh cung cấp cho ngành nhà hàng và bán lê

Chân dung khách hàng tôi muốn được kết nối

Tổ chức bán lê, siêu thị, cửa hàng Các dự án cần build up các mô hình foodcourt, nhà hàng

ĐĂNG KÝ KHÁCH MỜI