Ms. Nguyễn Khánh Vân

Giám Đốc Điều Hành

0909 210382

Vannk.smazon@gmail.com

Thương hiệu: SMAZON

Ngành nghề độc quyền BNI WOW

Sinh trắc Vân tay

CÔNG TY TNHH SMAZON

Lời ngỏ

Với vai trò là một Công ty tư vấn và đào tạo kỹ năng, SMAZON đã chọn cho mình.

Sứ mệnh được góp phần tạo nên những giá trị mới cho nền Giáo dục tại Việt Nam thông qua việc xây dựng một kênh giáo dục mở bên cạnh hệ thống giáo dục chính quy để giúp cho thế hệ trẻ của Việt Nam phát triển toàn diện hơn về mọi mặt, đặc biệt là trẻ em trong lứa tuổi đến trường. Theo đó, SMAZON đã và đang nỗ lực triển khai các hoạt động trong 3 mảng chính là:

  • Tư vấn Giáo dục với dịch vụ cốt lõi là Sinh trắc học dấu vân tay kết hợp Tâm lý
  • Tổ chức/ Hợp tác triển khai các Hoạt động đào tạo
  • Cung cấp các sản phẩm giáo dục

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Sinh trắc Vân tay

Chân dung khách hàng tôi muốn được kết nối

Cá nhân (người lớn và trẻ em), Gia đình, Các Doanh nghiệp cần các giải pháp về khai thác năng lực của nhân sự, Các tổ chức trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo.

ĐĂNG KÝ KHÁCH MỜI