Ms. NGUYỄN THỊ VŨ LINH

Giám Đốc

090909 2510

taxa.edu@gmail.com

Thương hiệu: TAXA

Ngành nghề độc quyền BNI WOW

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO/GIA SƯ

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ TAXA

Lời ngỏ

Đào tạo các khóa ngắn hạn về Thực hành kế toán tại DN đối tượng sinh viên, người đi làm. Các khóa kế toán cho chủ DN muốn đọc hiểu BCTC và muốn kiểm soát bộ máy kế toán của DN. Cung cấp dịch vụ kế toán theo yêu cầu của DN.

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Đào tạo và dịch vụ kế toán

Chân dung khách hàng tôi muốn được kết nối

Sinh viên, người đi làm và chủ doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ KHÁCH MỜI