Ms. Trương Thị Thiên Hương

Phó Giám Đốc

0909069946

huongtruong@nvcs.vn

Thương hiệu: NVCS

Ngành nghề độc quyền BNI WOW

Sở hữu trí tuệ và Tranh tụng

Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự

Lời ngỏ

Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự (NVCS) được cấp phép thành lập bởi Sở Tư pháp, được Cục sở hữu trí tuệ công nhận là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Với đội ngũ hơn 60 Luật sư và Cộng sự, NVCS đã và đang hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và tranh tụng tại Tòa án các cấp. NVCS đã tạo ra nhiều uy tín với khách hàng trong và ngoài nước.

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Dịch vụ Sở hữu trí tuệ và Tranh tụng

Chân dung khách hàng tôi muốn được kết nối

Cá nhân, doanh nghiệp cần các dịch vụ liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ; cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu tìm luật sư hồ trợ tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp

ĐĂNG KÝ KHÁCH MỜI