MR. TRƯƠNG TUẤN ĐẠT

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

0906 547 878

tuandat.kcc@gmail.com

Thương hiệu: Nẫu Quán - Ẩm Thực Bình Định

Ngành nghề độc quyền BNI WOW

ẨM THỰC ĂN UỐNG

CÔNG TY GOOD COMMUNICATION

Lời ngỏ

Đang cập nhật

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Đang cập nhât

Chân dung khách hàng tôi muốn được kết nối

Đang cập nhật

ĐĂNG KÝ KHÁCH MỜI