Mr. HỒ ÁNH ĐỨC

Giám đốc điều hành

0932613054

Duc.metroland@gmail.com

Thương hiệu: SAIGONMETROLAND

Ngành nghề độc quyền BNI WOW

BẤT ĐỘNG SẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC SAIGONMETROLAND

Lời ngỏ

Đang cập nhật

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Đang cập nhât

Chân dung khách hàng tôi muốn được kết nối

Đang cập nhật

ĐĂNG KÝ KHÁCH MỜI