MR. VÕ THANH HIỀN

Phó Giám Đốc

0936515757

hienvt@xti.com.vn

Thương hiệu: BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

Ngành nghề độc quyền BNI WOW

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

CÔNG TY BẢO HIỂM XUÂN THÀNH GIA ĐỊNH

Lời ngỏ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành tiền thân là Công ty Cổ phần bảo hiểm Thái Sơn – GMIC được thành lập theo Giấy phép số 57GP/KDBH ngày 21/12/2009 của Bộ Tài chính.

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, với số vốn khiêm tốn ban đầu là 300 tỉ đồng, doanh thu năm đầu tiên chỉ đạt hơn 83 tỉ đồng, đến nay vốn điều lệ của Bảo hiểm Xuân Thành đạt 680 tỉ đồng. Doanh thu sau hơn 10 năm cũng đã tăng gấp 5 lần, đạt hơn 500 tỉ đồng, tổng tài sản đạt hơn 1.040 tỉ đồng, có trên 150 sản phẩm bảo hiểm.

Hiện nay, với mạng lưới hơn 30 công ty thành viên cùng hơn 500 cán bộ nhân viên và hàng trăm đại lý trải dài khắp mọi miền đất nước, Bảo hiểm Xuân Thành đã xây dựng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chiến lược lớn của mình, đặc biệt là Chiến lược giai đoạn 2015 -2020 và tầm nhìn đến 2025 xác định rõ Bảo hiểm Xuân Thành là công ty bảo hiểm thân thiện và hiện đại, tích hợp công nghệ 4.0.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành đã và đang thực hiện chiến lược phát triển bền vững với mục tiêu:

TĂNG TRƯỞNG ĐỘT PHÁ – KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ – QUẢN TRỊ CHUYÊN NGHIỆP.

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

BẢO HIỂM CON NGƯỜI

1. Bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên, giáo viên & cán bộ nhân viên

2. Bảo hiểm tín dụng cá nhân

3. Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

4. Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

5. Bảo hiểm sức khỏe XT health care – Việt Nam

6. Bảo hiểm sức khỏe XT health care – ISOS

7. Bảo hiểm kết hợp con người

8. Bảo hiểm tai nạn XTCare

9. Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

10. Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 áp dụng cho hộ gia đình

11. Bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao

12. Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

13. Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

14. Bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

15. Bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước

16. Bảo hiểm khách du lịch trong nước

17. Bảo hiểm du lịch quốc tế XT travel – ISOS

18. Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài

19. Bảo hiểm Khách nước ngoài du lịch Việt Nam

BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

1. Bảo hiểm Bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

2. Bảo hiểm Tự nguyện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

3. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

4. Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người chở trên xe

5. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe

6. Bảo hiểm tự nguyện vật chất xe mô tô – xe máy

BẢO HIỂM TÀI SẢN

1. Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt

2. Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

3. Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

4. Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

5. Bảo hiểm đa rủi ro cho văn phòng

6. Bảo hiểm bảng hiệu, biển quảng cáo

BẢO HIỂM KỸ THUẬT

1. Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

2. Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

3. Bảo hiểm máy móc và thiết bị chủ thầu

4. Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

5. Bảo hiểm nồi hơi và bình áp lực

Chân dung khách hàng tôi muốn được kết nối

Các Doanh Nghiệp sản xuất, dịch vụ ô tô, dịch vụ du lịch, hãng xe ô tô …

ĐĂNG KÝ KHÁCH MỜI